Historie

Hoe het begon

Dirk, de hoofdinitiatiefnemer, is zijn baan kwijtgeraakt na een periode van lang ziek zijn. Reïntegreren was niet mogelijk en hij startte het bedrijf op vanuit een uitkeringssituatie. Omdat Dirk weet wat het is om lang ziek te zijn en geen mogelijkheid te hebben voor reïntegratie, hoopt hij mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt een plek te kunnen bieden bij KringelZ. Vrijwilligers en stagiaires kunnen begeleid worden bij KringelZ, met als doel door te kunnen stromen naar een reguliere baan.